Είστε εδώ

27/05/2014

Google Panda Update 4.0

Στις 21 Μαΐου 2014 η Google επιβεβαιώνει την ανανέωση του αλγορίθμου τους με την ονομασία Google Panda.

Συγκεκριμένα, αυτός είναι ένας τελείως καινούριος αλγόριθμος και ΟΧΙ μία απλή ανανέωση των προηγουμένων, αφού ακόμα και η ίδια η Google μπαίνει στην διαδικασία να τον ονοματίσει "Google Panda 4.0" το οποίο αποδεικνύει μεγάλη αλλαγή στον αλγόριθμο.

Ο αρχηγός της ομάδας κατά του Web Spam της Google Matt Cutts ενημέρωσε πως ο αλγόριθμος επηρεάζει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων κατά ~7.5% σε σημείο που ο κοινός χρήστης το αντιλαμβάνεται.

Επίσης, ο ίδιος ο Matt Cutts, ενημέρωσε διάφορα portals, πώς αυτός ο αλγόριθμος για κάποιους webmasters μπορεί να φανεί πιο "ευγενικός" αλλά βάζει τις βάσεις για μελλοντικούς αλγορίθμους.

Εδώ παρατηρούμε και την ανάλογη δημοσίευσή του στο Twitter.

Και εδώ η δημοσίευση που αποδεικνύει τον νέο τρόπο που θα λειτουργούν οι αλγόριθμοι της Google:

Το Visibility κατέγραψε την διαδικασία σε ποσοστό 100% και σύντομα θα ανακοινώσει τον τρόπο που κάποιες ιστοσελίδες χτυπήθηκαν/τιμωρήθηκαν με βάση τις ποσοστιαίες μεταβολές των μέσων όρων.