Είστε εδώ

Το Visibility.gr και τα plugin για τους browser χρησιμοποιούν cookies για την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και για την καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών σε αυτά.

Το Visibility.gr και τα plugin για τους browser καταγράφουν τις αναζητήσεις και τη χρήση της υπηρεσίας.

Το Visibility.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών για την προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει.

Το Visibility.gr διατηρεί το δικαίωμα αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών email στους χρήστες του site.