Είστε εδώ

Η χρήση του Visibility.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων.

Το Visibility.gr δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνει. Η χρήση του Visibility γίνεται με δική σας ευθύνη. Το Visibility.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία δίνει, καθώς και για οποιαδήποτε επίπτωση στην κατάταξη του site σας που μπορεί να προέλθει από κινήσεις που βασίστηκαν σε πληροφορίες που πήρατε από το Visibility.gr.

Το Visibility.gr μπορεί να διακόψει την λειτουργία του οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να αλλάξει τους όρους χρήσης του και την τιμολογιακή του πολιτική.

Απαγορεύεται η χρήση του Visibility.gr με τρόπο που αυξάνει τον φόρτο στον server.

Το Visibility.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε αυτό σε οποιονδήποτε χρήστη και για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και να αρνηθεί τη χρήση του site σε οποιονδήποτε χρήστη.

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίες μπορεί να αλλάξουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.